Abbeizer Rote Krähe Extrem

2.5 l

Uniwersalny, wysoce skuteczny środek do usuwania farby z wszystkich podłoży.

Numer artykulu:831400021002

Wydajność: Wydajność na pojedyncze naniesienie (m²/l): 7-8
Produkt jest gotowy do użycia.

Nie zawiera chlorowanych węglowodorów i aromatów, przyjemny zapach, niekapiący.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • O słabym zapachu
Waga netto w kg
 • 2,5

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com