WurmEx

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:830500020002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Produkt biobójczy
 • Wystąpienie insektów
 • Wodorozcieńczalny: tak
  • Ochrona przed insektami
Waga netto w kg
 • 2.5035

GTIN - EAN Code
 • 9004267110121

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony drewna (PT8)

zgodnie z rozporządzeniem UE o produktach biobójczych.

© by adler-lacke.com