Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:443600020002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Zastosowane substancje czynne zapewniają zgodnie z normami ÖNORM B 3802-2 lub DIN 68800-3 wymaganą ochronę przed sinizną drewna (test wg EN 152-1), niszczącymi drewno grzybami (test wg EN 113) oraz chronią przed insektami (test wg EN 46).
 •  Certyfikat (06/93) środki ochrony drewna ARGE, Związek
 • Specjalistów Branży Chemicznej i Przemysłu Austrii
 • Substancje aktywne (ochrona przed sinieniem drewna, środek grzybobójczy, środek chroniący przed insektami)0,5% IPBC (3-jodo-2-propynylobutylokarbaminian),0,2% tebukonazol,0,06% permetryna
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed insektami
Waga netto w kg
 • 2.05625

GTIN - EAN Code
 • 9004267225030

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony drewna (PT8)

zgodnie z rozporządzeniem UE o produktach biobójczych.

ÖNORM B 3802-2 lub. DIN 68800-3

Zastosowane substancje czynne zapewniają wymaganą zgodnie z normą ÖNORM B 3802-2 wzgl. DIN 68800-3 ochronę przed sinizną (badanie według EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (badanie według EN 113) i działają zapobiegawczo przeciwko atakowi owadów (badanie według EN 46). Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań. Ilości stosowane w badaniu normowym 140 - 155 g/m2
Substancje czynne: B, P, Iv, W

Świadectwo uznania (06/93)

ARGE Środki ochrony drewna, Sto warzyszenie Zawodowe przemysłu chemicznego w Austrii.

© by adler-lacke.com