Protector-Plus

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:440100020002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Odporny na działanie wody
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Produkt biobójczy
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 2.128

GTIN - EAN Code
 • 9004267208002

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH205
   Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com