Pullex 3in1-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Numer artykulu:446500003002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Odporny na działanie wody
 • Bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed sinizną
  • Ochrona przed grzybami
Waga netto w kg
 • 2.128

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267337337

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com