Pullex Paste

Oxidrot / 1 kg

Numer artykulu:9049211

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267236982

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.

© by adler-lacke.com