Pullex Platin

Basis W30 / 2.5 l

Numer artykulu:444700003002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Rozpuszczalnikowa, niezawierająca substancji aromatycznych lazura do drewna przeznaczona do użytku amatorskiego i rzemiosła. Umożliwia uzyskanie spektakularnego, metalicznie połyskującego efektu kolorystycznego dzięki specjalnej pigmentacji. Produkt ten pozostawia otwarte pory i odznacza się bardzo dobrą ochroną przed działaniem wody, długą trwałością i równomierną degradacją w wyniku działania czynników atmosferycznych. Produkt został opracowany bez dodatku rozpuszczalników aromatycznych i sykatyw zawierających kobalt

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 2.1685

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267272041

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

© by adler-lacke.com