Pullex Silverwood

Fichte Hell Geflämmt / 5 l

Numer artykulu:446405477605

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • O słabym zapachu
 • Gotowy do użycia
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 4.3395

GTIN - EAN Code
 • 9004267335432

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com