Pullex Top-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Numer artykulu:5055002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Przepuszczalny
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 2.34625

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267125521

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

© by adler-lacke.com