Aviva Tirosilc-Color

AS 08/1 Bergbauer / 1 l

Numer artykulu:408605553511

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • O słabym zapachu
 • Odporny na brud
 • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 1.5317

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9010677173397

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com