Pullex Fenster-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Numer artykulu:5041302

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Gotowy do użycia
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 2,225

Może być barwiony
  • Color4You
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com