Pullex Silverwood

Farblos / 5 l

Numer artykulu:5050105

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • O słabym zapachu
 • Gotowy do użycia
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed insektami
Waga netto w kg
 • 4.2845

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H410
   Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com