Pullex Top-Mattlasur

ST 04/1 Spok / 2.5 l

Matowa, niekapiąca cienkowarstwowa lazura do drewna do użytku amatorskiego i rzemiosła.

Numer artykulu:445502656402

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Uniwersalna, matowa, rozpuszczalnikowa i niekapiąca lazura do drewna do zastosowań zewnętrznych. Produkt stosowany do uzyski-wania naturalnych, matowych, równomiernie zabarwionych po-wierzchni. Produkt charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej. Długi czas otwarcia umożliwia nakładanie pędzlem bez powstawania smug. Specjalne środki chroniące przed działaniem światła gwarantują długotrwałą ochronę przed warunkami atmosfe-rycznymi. Przyjazny dla środowiska dzięki wyższej zawartości ciał stałych. Produkt nie ma intensywnego zapachu dzięki zastosowaniu rozpuszczalnika, benzyny lakierniczej, wolnego od aromatu.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Przepuszczalny
 • Bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed sinizną
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 2,47

Może być barwiony
  • Color4You
Uwagi o zagrożeniach
  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com