100% neutralnie dla klimatu

100% neutralnie dla klimatu

Przedsiębiorstwo neutralne dla klimatu

Od 2018 roku ADLER jest jedną z pierwszych firm w branży farb i lakierów, która w 100% jest neutralna dla klimatu. Krok ten jest częścią kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju, którą firma ADLER konsekwentnie realizuje od wielu lat. Dzięki licznym działaniom firma ADLER zredukowała swój ślad węglowy do minimum. Pozostałe emisje są kompensowane za pomocą uznanych certyfikatów ochrony klimatu. Umożliwia to finansowanie nowych projektów ochrony klimatu, które przyczyniają się do unikania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, a tym samym do ochrony klimatu.

Kluczowy czynnik - gazy cieplarniane

Gazy cieplarniane działają jak szkło w szklarni. Przepuszczają one światło słoneczne, ale zatrzymują w atmosferze promieniowanie cieplne odbite od powierzchni ziemi. Skutkiem tego jest globalne ocieplenie, które w najgorszym przypadku może przerodzić się w katastrofę klimatyczną.

O efekcie cieplarnianym decydują zarówno czynniki naturalne, jak i te wywołane przez człowieka. Wśród czynników spowodowanych przez człowieka szczególne znaczenie ma gaz cieplarniany - dwutlenek węgla, który jest odpowiedzialny za 65% globalnego ocieplenia. Dlatego redukcja emisji CO2 jest szczególnie ważnym środkiem przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Redukcja CO2

Najważniejszym krokiem na drodze do neutralności klimatycznej jest ograniczenie lub unikanie emisji CO2: dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej ze zrównoważonych źródeł, takich jak fotowoltaika, energia wiatrowa lub wodna, dzięki efektywności energetycznej i środkom na rzecz czystej mobilności lub dzięki oczyszczaniu powietrza wylotowego. Dopiero gdy dalsza redukcja nie jest już technicznie lub ekonomicznie możliwa, sensowne staje się zrekompensowanie pozostałych emisji poprzez wyrównanie CO2.

Droga firmy ADLER

Firma ADLER poddała swój ślad węglowy ocenie przez zewnętrzne instytuty. Przy ok. 3.000 t ślad węglowy jest bardzo niski w porównaniu z resztą przemysłu, dzięki licznym projektom redukcji CO2:

  • Energia elektryczna przyjazna dla środowiska: zakład ADLER jest zasilany w 100 % energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
  • Oszczędność energii: liczne działania, takie jak technologia oświetlenia LED, termomodernizacja, klimatyzacja z wykorzystaniem studni głębinowych i wiele innych, znacznie zmniejszyły zużycie energii w zakładzie ADLER.
  • Energia odnawialna: Systemy fotowoltaiczne na terenie zakładu w Schwaz produkują rocznie ok. 220.000 kWh czystej energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu prądu przez ok. 50 przeciętnych austriackich gospodarstw domowych.
  • Efektywna produkcja: Dzięki innowacyjnej modułowej metodzie produkcji nowa fabryka lakierów wodnych firmy ADLER zużywa o około 30% mniej energii niż w przypadku konwencjonalnych metod produkcji.
  • Czyste powietrze: Od 2016 roku emisja rozpuszczalników przy produkcji lakierów została zredukowana o ponad 12%.
  • Lakiery niskoemisyjne: : Lakiery niskoemisyjne na bazie wody stanowią już 65% całkowitej produkcji firmy ADLER.
  • Czysta flota: ADLER używa wyłącznie pojazdów spełniających normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6. W 2019 roku do floty dołączyły dwa pojazdy elektryczne, a do przemieszczania się po terenie zakładu wykorzystywane są rowery.
  • Przyjazne dla środowiska trasy dostaw: Reorganizacja dostaw do klientów pozwala zaoszczędzić 12 t CO2 rocznie. Tam, gdzie jest to możliwe, do transportu towarów wykorzystuje się kolej.
  • Oczyszczanie ścieków i powietrza wylotowego: Ścieki i powietrze wylotowe z zakładów produkcyjnych są filtrowane i oczyszczane w centrum ochrony środowiska i recyklingu w zakładzie ADLER.

Firma ADLER kompensuje emisje resztkowe, które są nieuniknione mimo tych wszystkich działań, uzyskując uznane certyfikaty ochrony klimatu dla projektu hydroenergetycznego w Mali, Félou Regional Hydropower Project. Ten certyfikowany przez ONZ projekt dostarcza energię elektryczną do Mali, Mauretanii i Senegalu. Dzięki temu możliwa jest redukcja emisji CO2 o 191.765 t CO2 rocznie. 70% zapotrzebowania na energię w Mali zaspokajane jest przez węgiel i ropę naftową, dlatego pilnie potrzebne są inwestycje w energię odnawialną. Ponadto Mali jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie - oprócz aspektu środowiskowego, projekt hydroenergetyczny stanowi również bodziec ekonomiczny.

Projekt elektrowni wodnej FOZ DO CHAPECÓ

W ramach projektu elektrowni wodnej Foz do Chapecó wybudowano elektrownię wodną ze zbiornikiem na pograniczu regionu Santa Catarina i Rio Grande do Sul. Co roku wytwarza się tu prawie 4 mln MWh niskoemisyjnej energii elektrycznej.

Projekt ochrony lasów ADPML Portel-Pará REDD

Celem projektu ochrony lasów ADPML Portel-Pará REDD jest zapobieganie nielegalnemu wylesianiu w połnocno-brazylijskim regionie Pará i promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej. W rezultacie zapobiegnie to emisji CO2 na poziomie około 250 000 ton rocznie.

Myślenie globalne: zmiany klimatyczne nie znają granic państwowych

Kompensacja emisji CO2 odbywa się poprzez zakup certyfikatów za każdą tonę CO2. Certyfikaty te finansują nowe, dodatkowe projekty ochrony klimatu w gospodarkach rozwijających się i wschodzących. Chociaż poziom wyjściowy w krajach rozwijających się jest niski, to przy tych samych nakładach można osiągnąć znacznie wyższy efekt. Certyfikacją zajmuje się niezależna organizacja. Pozytywne skutki uboczne to rosnące standardy ochrony środowiska, impulsy gospodarcze i nowe miejsca pracy w krajach rozwijających się. Dla klimatu nie ma znaczenia, czy CO2 jest redukowany w Europie, czy w innych częściach świata - najważniejsze, że jest redukowany. Ze względu na znacznie niższe standardy w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonej produkcji energii itp., jak również ze względu na znacznie niższy poziom kosztów, w krajach rozwijających się można osiągnąć znacznie więcej w zakresie redukcji CO2 przy tych samych nakładach niż np. w Europie.

Firma ADLER jest więc jednym z pierwszych przedsiębiorstw w branży, które dobrowolnie zrekompensowały swoje emisje zgodnie z Protokołem z Kioto!

© by adler-lacke.com