Jesteśmy zaangażowani w aktywną ochronę środowiska we wszystkich obszarach naszej pracy. Dzięki przyjaznym dla środowiska procesom produkcyjnym przyczyniamy się do redukcji odpadów i emisji. Nadal rozwijamy nasze portfolio produktów przyjaznych dla środowiska.

NASZA FILOZOFIA

Jesteśmy zaangażowani w aktywną ochronę środowiska we wszystkich obszarach naszej pracy. Dzięki przyjaznym dla środowiska procesom produkcyjnym przyczyniamy się do redukcji odpadów i emisji. Nadal rozwijamy nasze portfolio produktów przyjaznych dla środowiska.

Co już osiągnęliśmy:

 • Produkty ekologiczne: Z olejem Pullex Aqua-Terra oraz farbami ściennymi do wnętrz Aviva Terra-Naturweiß oferujemy wszechstronne produkty ekologiczne, które są wytwarzane na bazie surowców odnawialnych.
 • Farby niskoemisyjne: Zwiększyliśmy udział niskoemisyjnych farb wodnych do 65% naszej całkowitej wielkości produkcji.
 • Deklaracja środowiskowa: Od 20 lat publikujemy kompleksowe oświadczenie dotyczące środowiska i zrównoważonego rozwoju.
 • Znakomity: Nasz program do malowania ścian AVIVA oraz nasz wewnętrzny szkliwo Lignovit Interior UV 100 posiadają austriackie oznakowanie ekologiczne.
 • Ochrona środowiska: Od 1997 roku posiadamy certyfikat TÜV Austria na ISO 14001 (środowisko) i jesteśmy częścią EMAS, najbardziej rygorystycznego systemu zarządzania środowiskowego na świecie.
 • Pojemniki zwrotne: dostarczamy około 25% naszej całkowitej produkcji w pojemnikach wielokrotnego użytku, unikając zbędnych odpadów.
 • Czysta flota pojazdów: od 2017 r. nasze ciężarówki są napędzane wyłącznie przez ciężarówki spełniające normy Euro 5 i Euro 6. W miarę możliwości korzystamy z kolei do transportu towarowego.

Co jeszcze przed nami:

 • Zapobieganie powstawaniu odpadów: chcemy dalej redukować odpady z naszej produkcji - do mniej niż 6% całkowitej wielkości produkcji do 2020 roku.
 • Farby niskoemisyjne: Wraz z budową nowej fabryki lakierów na bazie wody, dążymy do dalszego zwiększenia wielkości sprzedaży niskoemisyjnych farb wodnych do 2020 roku.
 • Czysta mobilność: Do 2020 r. zbudujemy dwie elektryczne stacje ładowania dla naszych pracowników i gości oraz poszerzymy naszą flotę o pojazdy elektroniczne.

 

Energia odnawialna

Nasze systemy fotowoltaiczne na terenie fabryki wytwarzają około 220 000 kWh czystej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 50 przeciętnych austriackich gospodarstw domowych.

Co jeszcze chcemy zrobić:

 • Efektywne wykorzystanie energii: do 2025 roku chcemy zmniejszyć nasze całkowite zużycie energii o 5%, czyli zuzywać o 0,21 kW/h mniej na kg lakieru. W tym celu zmodernizujemy między innymi systemy oświetlenia i wentylacji.
 • Czysta energia elektryczna: do 2025 roku chcemy dalej zwiększać udział własnej produkcji energii elektrycznej dzięki dodatkowym obszarom fotowoltaicznym.
 • Zrównoważony asortyment: do 2025 roku chcemy rozszerzyć ofertę produktów, z certyfikatem Cradle to Cradle, opartych na surowcach odnawialnych, do wszystkich obszarów zastosowań, od lakierów do mebli i okien po środki ochrony drewna.
 • Produkty ekologiczne: do 2025 roku chcemy dalej rozszerzać naszą przyjazną dla środowiska gamę produktów z „zieloną etykietą” i zwiększać do 20% jej udział w całkowitej sprzedaży.

© by adler-lacke.com