Odżywiczanie można wykonywać za pomocą pędzla
Przygotowanie, pielęgnacja & naprawa

Odżywiczanie rozpuszczalnikowe

Drewno iglaste, takie jak sosnowe lub limba zawiera dużą ilość żywicy. Daje to miły zapach, ale przy obrabianiu powierzchni powoduje …

Odżywiczanie można wykonywać za pomocą pędzla
Odżywiczać można także za pomocą pistoletu natryskowego.

Drewno iglaste, takie jak sosnowe lub limba, zawiera dużą ilość żywicy. Daje to miły zapach, ale przy obrabianiu powierzchni powoduje problemy: plamy przy bejcowaniu, wydłuża schnięcie i zaburza rozpływność i przyczepność lakieru.

By temu zapobiec należy usunąć żywicę, zanim rozpocznie się obróbkę powierzchni. Do tego celu można wykorzystać szereg metod. Proszę się zapoznać z obiema najskuteczniejszymi:

Odżywiczanie rozpuszczalnikowe

Prawidłowy rozpuszczalnik do odżywiczania: rozcieńczalnik ADLER Nitroverdünnung

Robi się to tak:

Drewno starannie przeszlifować w kierunku włókien papierem nr 120 i usunąć pył ze szlifowania.

Teraz można nanieść obficie i rozprowadzić zgodnie z kierunkiem włókien rozcieńczalnik do wyrobów nitrocelulozowych, ADLER Nitroverdünnung, za pomocą pędzla lub nasączoną nim szmatką. Po jednej lub dwóch minutach usunąć pozostałą ciecz czystą szmatką.

W przypadku większych przedmiotów rozcieńczalnik ADLER Nitroverdünnung można także natrysnąć na odżywiczaną powierzchnię.

Następnie całość jeszcze pozostawić do wyschnięcia na około trzy godziny w temperaturze pokojowej. Do doskonałego wykończenia potrzebne jest jeszcze przeszlifowanie na gładko papierem nr 120 do 150.

Porady

  • Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia!
  • Po odżywiczeniu ostrożnie przeszlifować, ponieważ żywicę można usunąć tylko z głębokości do ok. 0,5 mm.
  • W wyniku ogrzania lub wystawienia na działanie promieniowania słonecznego żywica może z powrotem przedyfundować z głębszych warstw na powierzchnię. Dlatego należy polakierować odżywiczoną powierzchnię w ciągu jednego do dwóch dni.
  • Roztwór do odżywiczania należy stosować tylko raz, w przeciwnym przypadku wynik będzie gorszy.
    • Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Karcie Charakterystyki rozcieńczalnika ADLER Nitroverdünnung 80001!

© by adler-lacke.com