Im Lackierbetrieb | Ⓒ STEFAN ROEHLER www.modul-a.de
Ściany i podłogi

Błędy lakiernicze: Przyczyny i unikanie błędów przy lakierowaniu

Każdy chce stworzyć idealna powierzchnię lakierniczą. Nowoczesne podłoża, wysokiej jakości lakiery i dobrze wyszkolony personel stanowią do tego najlepszą podstawę. Ale co, jeśli pomimo tego, powstanie wada podczas lakierowania? Być może przyczyna tkwi w lakierze, czas schnięcia był za krótki lub problem jest spowodowany nieprawidłowym przerabianiem? Przeanalizowaliśmy często pojawiające się błędy lakiernicze, aby pomóc Państwu szybko zidentyfikować i unikać problemów podczas lakierowania powierzchni.

Kroki

 1. Podnoszenie się powłoki lakierów rozpuszczalnikowych wzgl. wodorozcieńczalnych

  „Podnoszenie się powłoki“ to tworzenie się zmarszczek lub spękań tzn. jest to efekt pęcznienia pod powłoka lakierniczą.
  Przyczyny: zbyt krótki czas schnięcia międzyoperacyjnego, zbyt duże ilości nanoszone, zbyt głęboki szlif, brak lub użycie nieodpowiedniego utwardzacza, nieodpowiedni rozcieńczalnik lub lakier nawierzchniowy.
  Unikanie błędu: dłuższy czas schnięcia międzyoperacyjnego, mniejsze ilości nanoszone, delikatniejsze szlifowanie, przerabianie według zaleceń podanych w karcie technicznej produktu.

 2. Problemy z przyczepnością

  Przyczepność warstwy lakierniczej do podłoża nie jest wystarczająca.
  Przyczyny: nieodpowiednie podłoże, podłoże niedostatecznie wyszlifowane, niewystarczające rozpuszczenie podkładu (przekroczenie czasu pomiędzy nałożeniem lakieru podkładowego a nawierzchniowego), nieprawidłowe proporcje utwardzacza do lakieru, brak utwardzacza, nieodpowiedni system lakierniczy, zanieczyszczone podłoże.
  Unikanie błędu: przerabianie według wytycznych zawartych w karcie technicznej, sprawdzenie czy dodano utwardzacz, staranne szlifowanie międzyoperacyjne, wydłużenie czasu schnięcia, ew. zastosowanie środka poprawiającego przyczepność, obróbka wstępna przy użyciu benzyny, zachowanie możliwie krótkiego czasu między szlifowaniem drewna a rozpoczęciem lakierowania.  

 3. Skórka pomarańczowa (problemy z rozlewnością)

  Problemy z rozlewnością lakieru na powierzchni podobne do skórki pomarańczowej
  Przyczyny: za mało rozpuszczalnika, nieodpowiednie rozcieńczenie lub niewłaściwy rozpuszczalnik, niekompatybilność pomiędzy lakierami wodnymi a rozpuszczalnikiem, zbyt niska temperatura przerabiania, zbyt szybkie schnięcie powierzchniowe, zbyt małe ciśnienie natrysku, zbyt duża dysza do natrysku, mocno wsiąkliwe podłoże. 
  Unikanie błędu: przerabianie zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej produktu, dłuższy czas odparowania, zwiększenie ciśnienia natrysku, dopasowanie wielkość dyszy, wstępna obróbka podłoża zgodnie z instrukcją.

 4. Tworzenie się kraterów

  Otwory o kształcie kraterów w lakierze – często spowodowane przez ciała obce, które nie są lub są słabo zwilżane.
  Przyczyny: zanieczyszczenia silikonem przez nieodpowiednie kremy do rąk, brak filtrów oleju, masy uszczelniające itp., zabrudzenia spowodowane ciałami obcymi, obecność silikonu w umywalkach, wadliwy zestaw uszczelniający urządzenia airless / airmix, zanieczyszczenie spowodowane przez stosowane wcześniej produkty
  Unikanie błędu: staranne czyszczenie podłoża i urządzeń, stosowanie bezsilikonowego kremu do rąk, bezsilikonowych smarów itp., regularnie czyszczenie filtrów oleju wzgl. wody, umywalek i urządzeń do natrysku

 5. Tworzenie się piany, pęcherze

  Wtrącenia powietrza w filmie lakierniczym.
  Przyczyny: zbyt szybkie schnięcie, nieodpowiednie ciśnienie natrysku, zastosowanie niewłaściwej wielkości dyszy, zbyt ciepły obrabiany przedmiot wzgl. lakier, niedostatecznie wysuszone podłoże, odgazowanie porów
  Unikanie błędu: redukcja prędkości suszenia, zmiana ciśnienia natrysku, zmiana wielkości dyszy, dobre wysuszenie lakieru podkładowego, przerabianie w temperaturze pokojowej, regularnie oczyszczanie filtrów oleju wzgl. wody, staranne szlifowanie porów 

 6. Tworzenie się chmur

  Matowe miejsca w kształcie chmur wynikające z częściowych różnic stopnia połysku w filmie lakierniczym. Im niższy stopień połyskowości, im ciemniejsze podłoże  i im większa powierzchnia, tym większe niebezpieczeństwo powstania wady przy aplikacji natryskiem
  Przyczyny: nieodpowiednia technika natrysku / niewłaściwa dysza wzgl. ciśnienie natrysku, zbyt szybkie schnięcie powierzchniowe, za wysoka temperatura powietrza, zbyt niska / wysoka lepkość, niewłaściwy rozcieńczalnik
  Unikanie błędu: lakierowanie krzyżowe, dopasowanie dyszy i ciśnienia natrysku, wydłużenie czasu odparowania, przerabianie zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej produktu

© by adler-lacke.com