Rund-und Breitenstrahlregulierung
Ściany i podłogi

Pistolety lakiernicze – uruchamianie i czyszczenie

Proszę przeczytać, na co należy zwracać uwagę przy uruchamianiu, czyszczeniu i konserwacji pistoletów lakierniczych. Stosując nasze porady przedłużą Państwo czas ich użytkowania i uzyskają optymalne wyniki natryskiwania.

Rund-und Breitenstrahlregulierung
Achten Sie vor der Reinigung darauf, die Lackierpistole vom Druckluftnetz zu nehmen.
Demontieren Sie alle Teile vorsichtig ...
... mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug.
Nun können alle Teile gereinigt werden.
Nach der Reinigung trocknen Sie alle Teile mit sauberer Druckluft.
Nach dem zusammenbauen sollten Sie immer das Spritzbild kontrollieren.

POWIETRZE I CIŚNIENIE

Czyste powietrze używane do natrysku
Proszę zwracać uwagę na to, by powietrze stosowane do natrysku było czyste, a unikną Państwo kosztownych poprawek. Zaleca się stosowanie w tym celu 3-stopniowego filtru powietrza sprężonego ze zintegrowanym regulatorem do zgrubnego nastawiania ciśnienia powietrza do natrysku.

Wystarczająca objętość powietrza
Proszę zwracać uwagę na wystarczającą wydajność kompresora. Wąż do powietrza powinien mieć wewnętrzną średnicę przynajmniej 9 mm i być wykonany z materiału antystatycznego i wytrzymałego na ciśnienie.

Nastawianie ciśnienia na wlocie
W wielu pistoletach możliwa jest dodatkowo regulacja ciśnienia. Proszę mierzyć ciśnienie tylko przy wciśniętym spuście pistoletu.

DYSZE I ILOŚCI NATRYSKIWANE

Ilości materiału
Przepływ materiału można nastawić z tyłu za pomocą iglicy. Należy przy tym zabezpieczyć nastawienie przez dokręcenie przeciwnakrętki.

Strumień okrągły czy płaski
Regulacja strumienia służy do bezstopniowego dopasowania kształtu strumienia do przedmiotu lakierowanego.

Zestaw dysz
Zestaw dysz składa się z iglicy do regulacji strumienia farby, dyszy do farby i dyszy do powietrza. Dyszę do powietrza należy nastawić w taki sposób, by można było przeczytać napis.

Odległość natrysku
Odstęp między dyszą powietrza a przedmiotem lakierowanym zależy od typu pistoletu i materiału lakierniczego. By zmniejszyć straty lakiery należy przestrzegać zalecanej odległości natrysku.

CZYSZCZENIE

Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć pistolet od powietrza sprężonego. W przeciwnym przypadku może dojść do zranienia. Wszystkie części należy bardzo ostrożnie zdemontować i starannie zamontować, a do tego celu używać wyłącznie specjalnych narzędzi.
Opróżnić całkowicie pistolet i kubek z farbą. Stosować do czyszczenia wyłącznie środki zalecane w Karcie Technicznej. Nie pozostawiać pistoletu w cieczy do czyszczenia przez wiele dni.
Po oczyszczeniu wysuszyć wszystkie części, najlepiej czystym powietrzem sprężonym.
Po zakończeniu można pistolet ponownie zmontować. Należy też sprawdzić kształt konturów natrysku.

Do możliwych następstw nieprawidłowego czyszczenia mogą należeć:

  • Zatkanie kanałów powietrza
  • Wadliwy kształt konturów natrysku
  • Zabrudzenia w lakierowaniu
  • Kształt konturów natrysku za mały lub jednostronny
  • Ciecz wypływająca zza iglicy
  • Kapanie z pistoletu

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Pistolety należy przechowywać zawsze w stanie suchym i czystym. Należy regularnie sprawdzać uszczelki, a wszystkie elementy śrubowe smarować od czasu do czasu tłuszczem, silikonem lub innymi środkami bezkwasowymi.

Link do katalogu produktów: 

Urządzenia do natrysku i akcesoria do nich

© by adler-lacke.com