Aquawood Protor-Finish L

F 001 / 2.7 kg

Wodny, lazurujący, 2-komponentowy system lakierniczy nawierzchniowy do drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do użycia w połączeniu z ADLER Protor-Base L NG.

Wodny, lazurujący, 2-komponentowy system lakierniczy nawierzchniowy do drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do użycia w połączeniu z ADLER Protor-Base L NG.

Numer artykulu:580905360103

Metoda nanoszenia:

Wodny, odporny na żółknięcie lazurujący 2-komponentowy system lakierniczy nawierzchniowy. Znakomita odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, bardzo dobra wytrzymałość na zadrapanie, wysoka odporność na przywieranie przylegających warstw i wysoka odporność na działanie czynników chemicznych, specjalnie do systemu lakierowania drzwi zewnętrznych Aquawood Protor.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na zarysowania
 • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 2,7

Może być barwiony
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P321
   Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Czyszczenie narzędzi
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com